โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
18 สิงหาคม 2558
21 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ปัญหาการคลอดก่อนกำหนด

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โดย พญ.ประภาพร พิสิษฐ์กุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ของฝากสุขภาพ :
เคล็ดลับรับมือการบาดเจ็บ