ควรรับประทานยาหรือไม่ หากไตทำงานบกพร่อง
14 สิงหาคม 2558
30 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคลำไส้อักเสบ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ควรรับประทานยาหรือไม่ หากไตทำงานบกพร่อง โดย รศ.ภญ.ดร.สมฤทัย วัชราวิวัฒน์ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ประโยชน์ของบวบเหลี่ยม