รู้ทันปรสิต
10 สิงหาคม 2558
30 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคระบาดช่วงหน้าฝน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
รู้ทันปรสิต โดย อ.ปวีณา ปราชญ์นิวัฒน์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก