ยารักษาโรคทางเดินอาหาร
7 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การระบาดของโรคมือเท้าปาก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ยารักษาโรคทางเดินอาหาร โดย ภก.จิรพันธุ์ ฤทธิ์สำแดง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ไม่กรนเอาเท่าไหร่