อาการผิดปกติของระบบบดเคี้ยว
6 สิงหาคม 2558
31 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ข้อมูลของคนไทยที่ป่วยด้วยโรคประสาทและสมอง

สนทนาภาษาสุขภาพ :
อาการผิดปกติของระบบบดเคี้ยว โดย ทญ.อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา ภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
การเสริมวิตามินบีรวม