ปัญหาท้องผูก-ท้องเสีย
28 มีนาคม 2557
25 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
บทบาทแอสไพรินในปัจจุบัน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ปัญหาท้องผูก-ท้องเสีย โดย อ.ภก.พัฒนชัย ลิมปิกิรติ ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

สุขภาพดีสร้างได้ :
วิธีการดูแลเด็กหลังคลอด โดย รศ.พญ.จันท์ฑิตา พฤกษานานนท์ หัวหน้าหน่วยพัฒนาการและการเจริญเติบโต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

คำนี้ต้องขยาย :
ยาสามัญ