นาฬิกาชีวิต
3 สิงหาคม 2558
33 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ทารกแรกคลอดกับการตรวจคัดกรองโรคพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
นาฬิกาชีวิต โดย ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
อาหารต้านหวัด