การใช้ยาในผู้สูงอายุ
46 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การย่อยอาหารที่ไม่ดี

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การใช้ยาในผู้สูงอายุ โดย ภก.ดร.ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ประโยชน์ของแคลเซียม