แนวทางการดูแลออทิสติกแบบบูรณาการ
30 กรกฎาคม 2558
30 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ปัญหาสุขภาพฟันในวัยทำงาน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
แนวทางการดูแลออทิสติกแบบบูรณาการ โดย พญ.อดิศร์สุดา เฟื่องฟู สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และ สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ของฝากสุขภาพ :
คุณค่าของอาหารรสต่างๆ