โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม
29 กรกฎาคม 2558
31 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
สัญญาณเตือนมะเร็งเต้านม

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดย คุณมาริษา สมบัติบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการพยาบาลและกิจกรรมพิเศษ

ของฝากสุขภาพ :
คุณค่าอาหารหวาน