ผู้สูงอายุกับความพิการ
28 กรกฎาคม 2558
31 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ลมชักรักษาให้ดี

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ผู้สูงอายุกับความพิการ โดย รศ. ร้อยเอกหญิง ดร.ศิริพันธุ์ สาสัตย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
คุณค่าอาหารรสเปรี้ยว