รู้ทันมะเร็งปอด
24 กรกฎาคม 2558
32 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ สามารถลดจำนวนเด็กป่วยลงได้ โดย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

สนทนาภาษาสุขภาพ :
รู้ทันมะเร็งปอด โดย ภญ.ณัฏฐดา อารีเปี่ยม ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ประโยชน์ของแคลเซียม