มะเร็งลำไส้ใหญ่และการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
20 กรกฎาคม 2558
32 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ตัดถุงน้ำดีมีผลอย่างไรต่อระบบร่างกาย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
มะเร็งลำไส้ใหญ่และการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดย ผศ.ดร.วิโรจน์ บุญรัตนกรกิจ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ประโยชน์ของนมแม่