การผ่าตัดเปลี่ยนไต
16 กรกฎาคม 2558
31 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
มะเร็งจอตาในเด็ก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การผ่าตัดเปลี่ยนไต โดย ผศ.นพ.ณัฐวุฒิ โตวนำชัย อายุรแพทย์โรคไต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ของฝากสุขภาพ :
การเลิกดูดขวดนมของเด็ก