โรคตับที่ควรระวัง
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
เครื่องมือคงสภาพฟัน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคตับที่ควรระวัง โดย ผศ.นพ.ดร.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ของฝากสุขภาพ :
การปลูกฝังจิตวิญญาณของการให้และการช่วยเหลือผู้อื่นให้กับลูก