เชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร
13 กรกฎาคม 2558
30 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ยาเสริมธาตุเหล็ก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
เชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร โดย ผศ.ดร.นันทรี ชัยชนะวงศาโรจน์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ข้อดีของการหายใจลึกๆ