ความชราของผิวหนังและผลิตภัณฑ์ทางเครื่องสำอาง
10 กรกฎาคม 2558
30 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ปัญหาสุขภาพผู้ชายกับแนวทางในการตรวจสอบยาปลอม โดย นพ.นิรุตติ์ ประดับญาติ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ความชราของผิวหนังและผลิตภัณฑ์ทางเครื่องสำอาง โดย ภญ.ดร.อัญญพร ตันศิริคงคล คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
การรักษามะเร็งปากมดลูก