สมาธิบำบัด SKT
8 กรกฎาคม 2558
29 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคลำไส้กลืนกัน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
สมาธิบำบัด SKT โดย อ.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ของฝากสุขภาพ :
การสร้างกล้ามเนื้อด้วยการยกน้ำหนัก