ข้อเท็จจริงจากยาไอบูโปรเฟน (Ibuprofen)
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ร้อยโรคในช่องปาก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ข้อเท็จจริงจากยาไอบูโปรเฟน (Ibuprofen) โดย ภก.ศุภฤกษ์ โกวินธนาพัฒน์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
กินอาหารอย่างไรให้ได้ประโยชน์