ฟันปลอม
2 กรกฎาคม 2558
30 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การกระตุ้นการพัฒนาการเด็ก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ฟันปลอม โดย ผศ.ทพ.สรรพัชญ์ นามะโน ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
โปรตีนและกรดอะมิโน