วิธีการขับเหงื่อ
30 มิถุนายน 2558
28 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
วิธีการขับเหงื่อ โดย นพ.ภาสกิจ วัณนาวิบูล สมาคมแพทย์จีนในประเทศไทย

ของฝากสุขภาพ :
ข้อควรระวังในการออกกำลังกาย