ขยับ-ดัด-ดึงข้อต่อ
29 มิถุนายน 2558
31 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ปัญหาสุขภาพจิตจากการดื่มสุรา

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ขยับ-ดัด-ดึงข้อต่อ โดย ผศ.ดร.อดิษฐ์ จิรเดชนันท์ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
บัญญัติ 10 ประการในการออกกำลังกาย