ทำอย่างไรเมื่อต้องเจอกับการแบ่งยาที่ต้องรับประทาน
26 มิถุนายน 2558
29 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การตัดถุงดีจะมีผลอย่างไร

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ทำอย่างไรเมื่อต้องเจอกับการแบ่งยาที่ต้องรับประทาน โดย ภก.ดร.วันชัย จงเจริญ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ขั้นตอนการออกกำลังกายที่ถูกวิธี (ตอนที่ 2)