การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
25 มีนาคม 2557
26 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคเนื้องอกต่อมใต้สมองชนิดคุชชิ่ง โดย พลตรีหญิง ศ.คลินิก พญ.อัมพา สุทธิจำรูญ แผนกต่อม ไร้ท่อ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม โดย ผศ.ดร.อารี ชีวเกษมสุข สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย

สุขภาพดีสร้างได้ :
กินยาถ่ายเป็นเวลานานทำให้เป็นมะเร็งจริงหรือไม่ โดย นพ.พุทธรัตน์ อธิษฐานสกุล หน่วยศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

คำนี้ต้องขยาย :
ค่าเคมีคลินิค