การแก้ปัญหาเด็กเอาแต่ใจ
25 มิถุนายน 2558
31 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ทำอย่างไรเมื่อลูกนอนกรน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การแก้ปัญหาเด็กเอาแต่ใจ โดย พญ.พริม ทัพวงศ์ กุมารแพทย์ต่อยอดพัฒนาการและพฤติกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ของฝากสุขภาพ :
ขั้นตอนการออกกำลังกายที่ถูกวิธี (ตอนที่ 1)