กายภาพบำบัดในผู้ป่วยพาร์กินสัน
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
พฤติกรรมทำร้ายสายตา

สนทนาภาษาสุขภาพ :
กายภาพบำบัดในผู้ป่วยพาร์กินสัน โดย อ.ดร.อัญชลี ฝูงชมเชย ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ