วันตับอักเสบโลกและเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับตับ
17 มิถุนายน 2558
32 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
วันตับอักเสบโลกและเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับตับ โดย ผศ.นพ.ดร.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ของฝากสุขภาพ :
ประโยชน์ของวิตามินอี