รู้ทันโรคเกาท์
16 มิถุนายน 2558
32 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
สัญญาณเตือนโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
รู้ทันโรคเกาท์ โดย พญ.บุษกร ดาราวรรณกุล หน่วยวิชาโรคข้อและรูมาติซั่ม งานอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ของฝากสุขภาพ :
แหล่งอาหารที่มีวิตามินดี