ภาวะข้อเท้าแพลง
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
วันวัณโรคโลก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ภาวะข้อเท้าแพลง โดย ผศ.แดนเนาวรัตน์ จามรจันทร์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

สุขภาพดีสร้างได้ :
ปวดท้องแบบไหนเป็นอาการของมะเร็งลำไส้ โดย นพ.พุทธรัตน์ อธิษฐานสกุล หน่วยศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

คำนี้ต้องขยาย :
โรคถุงลมโป่งพอง