ปัญหาทารกคลอดก่อนกำหนด
10 มิถุนายน 2558
31 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
อาการปวดบอกโรค

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ปัญหาทารกคลอดก่อนกำหนด โดย ศ.คลินิก นพ.ธราธิป โคละทัต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ของฝากสุขภาพ :
วิธีสังเกตอาการเมื่อขาดวิตามินซี