การให้ผลสะท้อนกลับทางบวกกับคนยุคใหม่
6 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การให้ผลสะท้อนกลับทางบวกกับคนยุคใหม่ โดย ผศ.ชูพงศ์ ปัญจมะวัต คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
เมื่อได้รับวิตามินซีจากอาหารเสริมมากเกินไป