การตรวจปัสสาวะ
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การส่งเสริมเด็กไทยให้ดื่มนมจืดเพิ่ม

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การตรวจปัสสาวะ โดย อ.ดร.ญาณีนาถ สุวรรณวงศ์ ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ประโยชน์ของวิตามินซี