รากเทียม
4 มิถุนายน 2558
30 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคซึมเศร้า

สนทนาภาษาสุขภาพ :
รากเทียม โดย ทพญ.ดร.ภัคสินี กมลรัตนกุล ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
อาการของคนที่ขาดวิตามินเอ