อยู่กับพาร์กินสันอย่างมีความสุข
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคที่มักพบในวัยทำงาน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
อยู่กับพาร์กินสันอย่างมีความสุข โดย ภก.ประมณฑ์ วิวัฒนากุลวาณิชย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ และ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคพาร์กินสัน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ของฝากสุขภาพ :
ความแตกต่างของ "การวิ่งเพื่อสุขภาพ" และ "การวิ่งเพื่อการแข่งขัน"