น้ำกับการบำบัดโรคข้อ
5 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคธาลัสซีเมีย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
น้ำกับการบำบัดโรคข้อ โดย รศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ของฝากสุขภาพ :
สรรพคุณของยอดมะระขี้นก