การให้บริการเภสัชกรรมที่ดีแก่ผู้รับบริการในร้านขายยา
4 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
คนทำงานที่มีความเสี่ยงเป็นโรคหมอนรองกระดูกเสื่อม

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การให้บริการเภสัชกรรมที่ดีแก่ผู้รับบริการในร้านขายยา โดย ภญ.สุรางคณา พึ่งรุ่ง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ตะคริวกลางคืน