โรคมะเร็งกล่องเสียง
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การเป็นนิ่ว

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคมะเร็งกล่องเสียง โดย นพ.ณปฎล ตั้งจาตุรนต์รัศมี ฝ่ายโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ของฝากสุขภาพ :
แร่ธาตุสำคัญในผักกวางตุ้ง