31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โรค: ปัญหาและแนวทางการรณรงค์ลดบุหรี่
4 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ไข้กาฬหลังแก่น

สนทนาภาษาสุขภาพ :
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โรค: ปัญหาและแนวทางการรณรงค์ลดบุหรี่ โดย รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย

ของฝากสุขภาพ :
สรรพคุณของผักกระเฉด