โรคกระดูกสันหลังอักเสบติดยึด
19 พฤษภาคม 2558
30 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
สอนเด็กให้คิดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็ก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคกระดูกสันหลังอักเสบติดยึด โดย พญ.ภัทริยา มาลัยศรี หน่วยวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม หน่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

ของฝากสุขภาพ :
สรรพคุณของดอกขจร