การป้องกันการขาดไอโอดีนเพื่อคุณภาพเด็กไทยในอนาคต
18 พฤษภาคม 2558
29 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ความเครียดของแรงงาน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การป้องกันการขาดไอโอดีนเพื่อคุณภาพเด็กไทยในอนาคต โดย คุณสุจิตต์ สาลีพันธ์ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ของฝากสุขภาพ :
สรรพคุณของใบบัวบก