การเห็นคุณค่าในตนเอง
12 พฤษภาคม 2558
29 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคหูดับฉับพลัน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การเห็นคุณค่าในตนเอง โดย อ.ดร.วัชราภรณ์ บุญญศิริวัฒน์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
สาเหตุของกลิ่นปาก