ออทิสติก: ภาวะความบกพร่องที่เกิดจากการพัฒนาของระบบประสาทในวัยเด็ก
11 พฤษภาคม 2558
29 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
รากเทียม

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ออทิสติก: ภาวะความบกพร่องที่เกิดจากการพัฒนาของระบบประสาทในวัยเด็ก โดย อ.ดร.เทวฤทธิ์ สะระชนะ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
กลิ่นปาก