สิทธิในการเข้ารับบริการสาธารณสุขที่จำเป็นสำหรับคนไทย
8 พฤษภาคม 2558
30 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
พิษจากด้วงก้นกระดก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
สิทธิในการเข้ารับบริการสาธารณสุขที่จำเป็นสำหรับคนไทย โดย ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
อาการปวดต้นคอและสะบัก