ผลกระทบของช่องปากต่อคุณภาพชีวิตเด็กไทย
7 พฤษภาคม 2558
29 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคคอตีบ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ผลกระทบของช่องปากต่อคุณภาพชีวิตเด็กไทย โดย รศ.ทพญ.ดร.สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ของฝากสุขภาพ :
หมู่เลือดกรุ๊ปโอ