โรคเกาท์
6 พฤษภาคม 2558
28 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ลูกน้อยฟันสวย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคเกาท์ โดย นพ.ปฐพงศ์ โตวิวัฒน์ หน่วยวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม ภาควิชาอายุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ของฝากสุขภาพ :
การออกกำลังให้เหมาะสมสำหรับคนเป็นเบาหวาน