"โรคซึมเศร้า" โรคยอดฮิตและการใช้ยาในการบำบัดรักษา
1 พฤษภาคม 2558
30 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคคอตีบ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
"โรคซึมเศร้า" โรคยอดฮิตและการใช้ยาในการบำบัดรักษา โดย ภก.ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ของฝากสุขภาพ :
ปัญหากลิ่นปาก