ลดความอ้วนอย่างไรไม่ให้เกิด yo-yo effect
27 เมษายน 2558
30 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคปอดอักเสบ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ลดความอ้วนอย่างไรไม่ให้เกิด yo-yo effect โดย รศ.สมนึก กุลสถิตพร ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
กิจกรรมเพื่อช่วยลดน้ำหนัก