พ.ร.บ. ยาและความปลอดภัยด้านยาของผู้บริโภค
24 เมษายน 2558
30 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โครงการ "มอบหุ่น...มอบชีวิต" โดย คุณสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
พ.ร.บ. ยาและความปลอดภัยด้านยาของผู้บริโภค โดย ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการแผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

ของฝากสุขภาพ :
ทำไมต้องผ่าฟันคุด