โรคฮีโมฟีเลีย
16 เมษายน 2558
29 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ปัญหาไขมันในเลือด

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคฮีโมฟีเลีย โดย พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล หัวหน้าฝ่ายโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ของฝากสุขภาพ :
การคลายเครียดด้วยดนตรี