วันมาลาเรียโลก
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ปัญหาป่วยด้วยโรคไบโพลาร์

สนทนาภาษาสุขภาพ :
วันมาลาเรียโลก โดย รศ.นพ.ดร.เผด็จ สิริยะเสถียร ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ประโยชน์ของการขี่จักรยาน